Wednesday, 24 October 2012

Việt nam yêu dấu của tôi còn hay mất

Hõi những người Việt nam còn dòng máu Lạc Hồng   chế độ csvn đang làm gì?

1 comment:

  1. Nghĩa tiếng Beijing là trường dân lập hoa ngữ Hiệp Đức xã Ka Đô
    Sở giáo dục đào tạo Lâm Đồng

    ReplyDelete