Monday, 12 November 2012

Cúng hương hồn bà cụ tại vườn hoa Dân Oan Hà nội vn

Người dân cúng bái  cho số phận thương đau của cụ bà Hà Thị Nhung , đã bị  chết dưới tay của lực lượng CA HN VN tai  "Vườn hoa Dân Oan " HN .Nơi đây lại  một lần ghi thêm tội ác của nhà cầm quyền HN đối với người dân oan  tại "vườn hoa Dân Oan "= vườn hoa Mai xuân Thuonwrng HN VN


Wednesday, 24 October 2012

Việt nam yêu dấu của tôi còn hay mất

Hõi những người Việt nam còn dòng máu Lạc Hồng   chế độ csvn đang làm gì?