Monday, 12 November 2012

Cúng hương hồn bà cụ tại vườn hoa Dân Oan Hà nội vn

Người dân cúng bái  cho số phận thương đau của cụ bà Hà Thị Nhung , đã bị  chết dưới tay của lực lượng CA HN VN tai  "Vườn hoa Dân Oan " HN .Nơi đây lại  một lần ghi thêm tội ác của nhà cầm quyền HN đối với người dân oan  tại "vườn hoa Dân Oan "= vườn hoa Mai xuân Thuonwrng HN VN

No comments:

Post a Comment